QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trường tiểu học Sơn Tân được thành lập vào  năm 1979. Hơn 36 năm qua trường đã phấn đấu không ngừng hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ của từng năm học. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đã, đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và học sinh địa phương.