A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”

Thực hiện Công văn số 521/PGDĐT ngày 28/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.

Trường Tiểu học Sơn Tân triển khai thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020” như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Nhà trường triển khai thực hiện Công văn số 521/PGDĐT ngày 28/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động với nội dung, hình thức phù hợp với chủ đề đã lựa chọn trong “Tuần lễ hưỡng ứng học tập suốt đời năm 2020”.

 Thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người đều có cơ hội học tập.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

- Treo băng rôn, khẩu hiệu trước cổng trường  với chủ đề  “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” và “Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020. (01/10/2020 – 07/10/2020)”.

- Thời gian thực hiện treo bằng rôn: Từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 07/10/2020.

- Thời gian thực hiện “ tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020

          - Nội dung tuyên truyền

+ Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg, ngày 08/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

+ Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 05/05/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 13/08/2014 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

          - Hình thức tuyên truyền

+ Lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, các giờ học của học sinh.

+ Treo  băng rôn trước cổng trường:

“Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020. (01/10/2020 – 07/10/2020)”.

2. Công tác tổ chức

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; khuyến khích CB-GV-NV thu thập các nguồn tài nguyên điện tử hữu ích (sách, báo điện tử, trang web).

- Tăng cường công tác xã hội hóa trong việc vận động góp sách và phát triển thư viện nhà trường; có trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu những cuốn sách thiết thực tới cho CB-GV-NV và học sinh.

- Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

- Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh toàn trường.

- Tổ chức các hoạt động khuyến học trong trường học để hưởng ứng “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”.

3. Kết quả

- Nâng cao nhận thức cho CB-GV-NV  về tầm quan trọng của học tập và học tập suốt đời, cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy học tập suốt đời cho mọi người. , từ đó xây dựng thói quen tự học tập cho mình.

         - Định hướng cho học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học.


Tác giả: Trường Tiểu học Sơn Tân
Nguồn:sontan.camlam.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan